Home   Stichting

Stichting

Peuterspeelzaal Hummullus is een stichting, waarvan enkele ouders op vrijwillige basis het bestuur vormen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van de peuterspeelzaal en de financiële afwikkeling en verantwoording. Ook is het bestuur werkgever van de leidster(s) van de peuterspeelzaal. Daarnaast onderhoud het bestuur, in nauw overleg met de leidster, de communicatie naar de ouders (nieuwsbrief en website) en naar relevante organisaties zoals de gemeente en de GGD. Voor verschillende taken zoals de nieuwsbrief en de website hebben we extra hulp van ouders.

Wil je ook je steentje bijdragen aan de peuterspeelzaal of je ideeën inbrengen? Neem dan contact op via ons emailadres of met de leidster.

Het bestuur bestaat uit

Marleen Plomp, voorzitter

Erik Huijzer, penningmeester

Walter den Hartog, secretaris

Esther Bleeker, roostering

 

Onze enthousiaste peuterleidsters zijn Carla Sierink en Mariska Balk. Regelmatig krijgt zij hulp van stagiaires, waarmee extra activiteiten worden georganiseerd.