Home   Doelstelling   Een kundige blik

Een kundige blik

De eerste levensjaren zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind.

Hummullus wil er graag toe bijdragen dat de ontwikkeling van uw kind goed verloopt. Dit doen we door goed naar uw kind te kijken en op zijn/haar behoeften in te spelen. Wanneer wij het idee hebben dat uw kind extra aandacht of hulp nodig heeft, zullen we dit met u bespreken.

De overgang van de peuterspeelzaal naar de basisschool is een grote stap. Om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, vullen we voor uw kind een peuterobservatielijst in. Hoe beter de overdracht en samenwerking, hoe gemakkelijker een peuter de stap van de peuterspeelzaal naar de basisschool kan maken.

De peuterobservatielijst wordt ingevuld als uw kind drie jaar is geworden én enige tijd voor de vierde verjaardag van uw kind. De leidster bespreekt de lijst met de ouders/verzorgers. In de peuterobservatielijst wordt beschreven hoe uw kind zich op de peuterspeelzaal heeft ontwikkeld. Gekeken wordt naar de zelfstandigheid, weerbaarheid, relatie met anderen, motoriek, spel etc. De peuterobservatielijst kunt u aan de toekomstige leerkracht van uw kind geven. Tevens wordt voor elk kind een overdrachtsformulier met algemene gegevens ingevuld en aan de ouders meegegeven. Wanneer u vragen heeft over de peuterobservatielijst of het overdrachtsformulier, kunt u terecht bij de leidster.