Home   Doelstelling   Praktische informatie

Praktische informatie

Brengen en halen
De peuterspeelzaal is van maandag t/m vrijdag elke ochtend geopend van 08.45 uur tot 11.30 uur. De kinderen worden tussen 08.45 en 09.00 uur gebracht. Om 11.30 uur worden de kinderen weer opgehaald.

Wennen
Voor de meeste peuters is de peuterspeelzaal de eerste stap op eigen benen. Dat is vaak wel even wennen! Daarom bouwen we het bezoek langzaam op. U kent uw kind het beste, daarom spreken we samen een aanpak af.

IMG_2415

Eten en drinken
De peuters nemen zelf fruit mee. Voor een beker drinken en een cracker wordt gezorgd.

Traktaties
Is uw kind jarig? Is er een broertje of zusje geboren? Of neemt uw kind afscheid? Dan is het feest! Uw kind mag dan trakteren. De leidster kan u suggesties doen voor een traktatie. Zij kan u ook vertellen of er kinderen zijn in de groep met een speciaal dieet.

IMG_2414

Zindelijkheid
Wanneer uw kind nog niet zindelijk is, wilt u dan een wegwerpluier en schoonmaakdoekjes meegeven? Eventueel ook extra kleding tijdens de periode dat uw kind zindelijk wordt.

Ziekte en afwezigheid
Is uw kind ziek of kan het om een andere reden niet komen? Dan moet u uw kind afmelden bij de leidster. Als uw kind in contact is geweest met een ernstige besmettelijke ziekte (bijvoorbeeld rode hond) dan bent u verplicht dit aan de leidster door te geven. Bij verzuim of ziekte blijft u ouderbijdrage verschuldigd. U kunt wel de ochtend, in overleg met de leidster, op een ander moment inhalen. Kan uw kind door ziekte heel lang niet komen, neemt u dan contact op met het bestuur. In overleg kijken we dan of er een mogelijkheid is voor (stopzetting van) de betaling.
Als de leidster ziek is doen wij onze uiterste best om een invalster te vinden. Vaak lukt dat, maar niet altijd.

Klachten
Hebt u een klacht over Peuterspeelzaal Hummullus? Blijft u er dan niet mee rondlopen. U kunt uw klachten bespreken met de leidster en kijken of u samen tot een oplossing kunt komen. Lukt dat niet, dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij het bestuur. Is de klacht niet binnen de stichting op te lossen, dan kunt u terecht bij “de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen”. Deze geschillencommissie is een commissie met leden die zijn benoemd op basis van diverse, speciale persoonlijke deskundigheden. Voor verdere informatie kunt u kijken naar het hoofdstuk Klachtenprocedure op deze website.