Home   Doelstelling

Doelstelling

Bij Hummullus hebben kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar alle mogelijkheden om onbevangen te spelen. Door het spel kan het kind zich motorisch, intellectueel, sociaal en emotioneel ontplooien. Tevens krijgt het kind de gelegenheid om te gaan met leeftijdsgenootjes om zo het plezier van het samenspelen te ontdekken. De doelstelling is om door middel van spel en creatieve bezigheden de ontplooiing van de peuter te bevorderen, zonder dat er sprake is van drang tot prestatie.

Hummullus geeft er, vanuit haar pedagogische visie, de voorkeur aan om elke peuter minimaal twee ochtenden per week te ontvangen in een groep van maximaal 16 kinderen. Als uw kind ook al naar een kinderopvang gaat is één ochtend per week ook mogelijk.