Home   Organisatie   Beleid

Beleid

Peuterspeelzalen moeten voldoen aan verschillende criteria en voorschriften om een veilige omgeving te vormen voor kinderen. Hummullus werkt volgens de regels van de Wet Kinderopvang, de gemeentelijke verordening en de richtlijnen van de GGD op het gebied van (pedagogisch) beleid, veiligheid, hygiëne en infectiezieken. Elk jaar voeren wij een risico-inventarisatie uit en wordt de peuterspeelzaal geïnspecteerd door de GGD.

Onze werkwijze is vastgelegd in de volgende, goedgekeurde, plannen en protocollen:

GGD Inspectierapport 2017

Pedagogisch beleidsplan

Hygiëneplan

Klachtenregeling