Home   Organisatie   Historie

Historie

2012 WOZ 8Vereniging Peuterspeelzaal Hummullus is in 1978 opgericht door een groep actieveouders die de peuters om de beurt bij hen thuis ontvingen; enkele ouders begeleidden de groep. Na verloop van tijd kwam er behoefte aan een vaste plek en een vaste leidster. Tot en met 1989 was dit juf Carla Glanzer. Naast de vaste leidster is er altijd ondersteuning geweest van een hulpouder. Hierdoor bleef de betrokkenheid van ouders met Hummullus sterk, zoals ook in de beginjaren het geval was.

2012 WOZ 6Hummullus is verschillende malen verhuisd. Begonnen op de zolder van Apotheek Van Anken aan de Voorstraat 67, waar de kinderen naar drie hoog werden gebracht en geen buitenspeelplek hadden. 

Hummullus is vanaf de oprichting altijd 5 ochtenden per week open geweest, en draaide met peutergroepen van 12, en later 13 kinderen. Vanaf 1978 gaat dit naar schatting in totaal om 600 peuters die een leuke tijd hebben gehad op peuterspeelzaal Hummullus.

Toen Carla Sierink in 1990 leidster werd, was Hummullus al geruime tijd gehuisvest in het gebouw van devoormalige ”School met den Bijbel” in de Voorstraat. In hetzelfde jaar is de peuterspeelzaal verhuisd naar een ruimte in de Badhuisstraat, en later achtereenvolgens naar lokalen in een bijgebouw van lhno “De Lekstad”, in basisschool “De Reiger” en daarna ruim 10 jaar in basisschool “De Rank”.

2012 WOZ 17

2012 WOZ 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In augustus 2010 werd Hummullus overgenomen door de Stichting Peuterspeelzalen Vianen (SPV) om zo de bestuurlijke continuïteit te versterken. De Vereniging Peuterspeelzaal Hummullus werd daarom in september 2010 opgeheven.

Na de aankondiging dat SPV de exploitatie van de peuterspeelzaal in juli 2011 zouden beëindigen zorgden leidster en ouders voor een doorstart. Hummullus ging als stichting in augustus 2011 zelfstandig verder. In juli 2012 verhuisde Peuterspeelzaal Hummullus, wegens ruimtegebrek in “De Rank”, naar een lokaal in basisschool ”De Wiekslag”, onze huidige locatie.