Home   Het vierogenprincipe

Het vierogenprincipe

Volgens de wet moet de houder van een peuterspeelzaal de opvang zodanig organiseren dat de beroepskracht, de beroepskracht in opleiding, of de meedraaiouder/vrijwilliger de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. Dit betekent niet dat er continu iemand moet meekijken of meeluisteren, maar dat op elk moment de reële kans bestaat dat er een volwassene meekijkt of meeluistert. Het vierogenprincipe houdt daarom ook niet in dat er op een groep kinderen altijd twee pedagogisch medewerkers moeten worden ingezet. De uitvoering van het vierogenprincipe moet pedagogisch verantwoord en bedrijfseconomisch haalbaar zijn. De uitvoering in de praktijk. Hummullus draagt zorg voor de uitvoering van het vierogenprincipe op diverse vlakken, zowel qua inrichting als personele bezetting. Binnen Hummullus staat de medewerker nooit alleen op de groep. Zolang er kinderen aanwezig zijn, is er minimaal een andere volwassene en vaak een of meerdere stagiaires aanwezig, om elkaar te kunnen ondersteunen wanneer nodig. De peuterspeelzaal is voorzien van grote hoeveelheden glas. Vanuit de binnen- ruimte kan direct toezicht worden gehouden op de buitenruimte en andersom. Ook op de verschoonruimte, hal en toiletruimte kan direct toezicht worden gehouden. Zo kan iemand altijd direct gezien worden door een andere volwassene. Daarnaast zijn er in het gebouw voldoende medewerkers van de basisschool aanwezig, die ook directe toegang hebben tot alle ruimtes van de peuterspeelzaal. Binnen Hummullus is de aanspreekcultuur een belangrijk punt. Ouders, medewerker en stagiaires hebben een korte lijn met de bestuursleden, een of meerdere daarvan zijn minimaal wekelijks aanwezig in de groep. Situaties kunnen daardoor laagdrempelig ter sprake worden gebracht en zonodig wordt de bestuursleden om ondersteuning gevraagd. Hummullus werkt niet met camera’s op de groep maar richt, zoals hierboven al omschreven, de ruimtes zo in dat er een goed overzicht is en de groep goed toegankelijk is voor toezicht.